Numerološka prognoza za Replubiku Srbiju 2019. godine

Aleksandra AtlagićZa tumačenje i prognoze Republike Srbije uzimam datum kada je donet Ustav RS. To je 30. 9. 2006. godine ili u narodu poznat kao Mitrovdanski Ustav. Sa ovim kodom naša država ima prodor u Evropu generalno, ali pod uslovom da Evropska Unija i dalje se održi u tom obliku.
Sad je Republika Srbija ušla u jednu revolucionarnu godinu ma koliko to neverovatno zvučalo, jer je Srbija trenutno u broju 6! A 6 je revolucija! Nije revolucija ni 7 ni 8! Pravu revoluciju izazivaju emocije. 7 i 8 su reakcije izazvane emocijom.
Akcenat dr
žavne politike će morati da se bazira na očuvanju socijalnog mira i socijalne ravnopravnosti. Sudstvo mora doživeti reviziju… Kult porodice će morati da bude zaštićen inače su posledice dugoročne. Kako će se suprostaviti Evropi i njihovim smišljenim i nametnutim bolesnim propisima je veliko pitanje, ali čini se da ce narod preuzeti stvar u svoje ruke Oktobar, Januar, Juli, Avgust!
Tokom narednog perioda do slede
će jeseni (reakcija) će biti obuhvaćeno problematikom sve ono što je vezano za uslužne delatnosti i sisteme lečenja.
Zanati i ugostiteljstvo
će biti na udaru kada će doći do opšteg nezadovoljstva nametima da bi se punila državna kasa, a to će se odraziti na odnos poslodavac – zaposleni, ili pacijent-lekar, ili obućar – klijent!
Školske i predškolske ustanove bi morale biti jako fleksbilne kako po pitanju prijema dece tako i prema zahtevima roditelja koji sve više postaju nemoćni pred birokratijom i propisima.
Poja
čan broj RAZVODA u ovoj godini zahteva za alimentaciju. Ali ako roditelj radi bez radne prijave ili obnavljanjem ugovora na mesec dana, tu nema redovne isplate kao ni plana za budućnost, a samim tim ni dobrog odnosa između majke i oca gde dete trpi. Posledice će se videti za koju godinu. Ponavljam ovo je godina revolucije! Prividan socijalni mir se sprovodi u delo preko porodilja i penzionera…

Za više informacija pozovite vašu Aleksandru Atlagić!

  • Srbija 0906906999
  • BiH BH Telekom 094270403
  • BiH Eronet 094860928
  • BiH Mtel 094593633
  • Švajcarska 0901400001
  • Austrija 0900511602
  • Švedska 09392000337
  • Slovenija 090100111
  • Hrvatska 064600041