Tarot

Tarot je divinacijska veština predviđanja uz pomoć karata. Naziv se dovodi u vezu sa hebrejskom Torom, knjigom zakona koju je prema predanju Bog objavio Mojsiju (na karti Prvosveštenica možemo videti žensku priliku koja u rukama drži Toru). Takođe se tumači i kao rota odnosno rotacija, krug upućujući na kompletnost, savršenstvo i beskonačnost, sasvim slično zodijačkom krugu.

No, Tarot pored divinacije ima i savetodavnu ulogu ili ulogu vodiča, jer razvoj događaja na koji karte ukazuju ne mora biti sudbinski. One mogu ukazati na to šta se može desiti ukoliko bi osoba kojoj se čita nastavila delanje u pravcu koji je započela. Naravno, postoje stvari koje su sudbinske i koje se ne mogu menjati, ali mnoge situacije zavise od nas samih, kako ćemo se postaviti, koji ćemo potez povući.

TarotPoreklo Tarota je pod velom misterije. Postoje određene spekulacije da potiče još iz starog Egipta. Navodno, bog Tot je pre 4.500 godina mističnom sveštenskom kultu dao 22 slike koje ilustruju veliku mudrost. Ove slike su okačene na stubove hrama koji se nalazi ispod Sfinge u blizini Keopsove piramide i služile su da se tadašnji faraoni iniciraju u velike misterije. Naravno, nema nikakvih materijalnih dokaza koji bi ovo potkrepili.

Postoje i druge verzije. Jedna od njih je da se nekoliko mudraca okupilo na mestu današnjeg grada Fes na severu Maroka nakon spaljivanja velike biblioteke u Aleksandriji. Svo svoje znanje i mudrost su pretočili u oslikane simbole. Da bi sačuvali tu mudrost od nekog novog potencijalnog uništenja, sakrili su ih u formi igre. Zbog čega u formi igre? Navodno, smatrali su da bi u nekom momentu u budućnosti, čovekov žar potrage za mudrošću i odgovorima mogao izumreti, ali njegovi niži porivi i želja za brzom zaradom nikad. Naravno, ni u vezi sa ovim nema nikakvih materijalnih dokaza.

Postoje i neke teorije o tome da Tarot vodi poreklo iz Indije, te da su ga odatle u Egipat doneli Cigani. I to su samo spekulacije jer nema nikakvih dokaza koji bi mogli da potkrepe tu teoriju.

Prema rečima istoričara, prvi pisani materijal u kome se pominje Tarot, datira iz 1332. godine. To je dokument kojim tadašnji kralj Kastilje, Alfons XI zabranjuje Tarot i sve kockarske igre. Imajući to u vidu, možemo pretpostaviti da je Tarot nastao mnogo ranije i da se uveliko odomaćio u XIV veku. Početkom XV veka, u Italiji je bio prisutan Tarot špil koji je sadržao preko 100 karata. Pored standardnih, sadržao je karte zodijačkih znakova i karte takozvanih hrišćanskih vrlina.

Tarot, (franc. Le Tarot, ital. Tarocchi) je špil od 78 i to 22 karte velike arkane i 56 karata male arkane koje se dele na 4 boje, tj. elementa: vatra, vodavazduh i zemlja (Štapovi, Pehari, Mačevi i Diskovi). Karte od 1 do 10 su brojčane a od deset do 14 su takozvane dvorske karte i to konjanici ili vitezovi, kraljice, prinčevi i paževi ili princeze.

“Tarot se služi jezikom simbola – jezikom nesvesnog koji nam, ukoliko mu pravilno pristupimo, može otvoriti skrivene odaje naše duše. Um koji se bavi tarotom razotkriva značenja koja često ne mogu biti jasno definisana u svetlu i svetu razuma. Tarot tako spaja čovekovu realnost s realnošću duha, povezujući različite nivoe stvarnosti i otvarajući nam vrata kroz koja ranije nismo mogli prolaziti”. Alfred Daglas

TarotPostoji velika potreba u nama da otkrijemo – šta je naša svrha, zbog čega smo baš ovde i baš sada, zašto nam se događaju stvari na koje nemamo uticaja, zašto ljudi dolaze i odlaze iz naših života, hoćemo li biti srećni ili ne, hoćemo li biti zdravi i živeti dugo, šta nas čeka iza ćoška?

Postoji mnogo onih koji gledaju u karte. Ali ne postoji baš mnogo onih koji i umeju da ih osete, koji umeju da ih protumače na pravi način, koji umeju da uključe svoju intuiciju, da je pokrenu onda kada razgovaraju sa vama. Tarot tumač je tu, da vam pruži pomoć, da udružen sa vama pokuša da iščačka koji je najbolji pravac delovanja za vas, šta treba uraditi da biste dobili ostvarenje koje želite.

Tumač je osoba koja mora i uz blagost, saosećanje, ali prvenstveno veliku iskrenost i otvorenost – da vam da uvide koje tražite. On mora da da smernice, da podrži, da upozori, treba da da mir i strpljenje da se sačeka događaj koji predstoji.

Vaš Tarot tumač treba da bude putokaz. Treba da bude vaše uputstvo u različitim životnim pitanjima i situacijama. Treba da vam otškrine vrata budućnosti i da vas blago „pogura“ da zakoračite u nju.